Politica de confidențialitate a website-beautyspirit.info

ȚII CU PRIVIRE LA PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

în conformitate cu art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679

ACESTEI INFORMĂRI

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (în continuare, „Regulamentul”), această pagină descrie metodele procesării datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care consultă website-urile accesibile prin mijloace electronice la următoarele adrese: Aceste informații nu se referă la alte website-http://beautyspirit.info, pagini sau servicii online care pot fi accesate prin linkuri hipertext publicate pe aceste website-http://beautyspirit.info. CONTROLORUL DATELOR
După consultarea site-urilor enumerate mai sus, pot fi procesate date referitoare la persoane fizice identificate sau identificabile.
MANAGERUL PENTRU PROTECȚIA DATELOR
Managerul pentru protecția datelor (MPD) poate fi contactat la următoarele adrese: Autoritatea pentru protecția datelor - Managerul pentru protecția datelor, Corso di Porta Vigentina, 35, Bucuresti, 20122, Romania
rpd@gpdp.it (rpd a rond gpdp punct it).
BAZA LEGALĂ PENTRU PROCESAREA DATELOR
Datele cu caracter personal indicate pe această pagină sunt procesate de Autoritatea pentru protecția datelor în exercițiul funcţiunii în ceea ce priveşte interesul public sau în orice situaţie care are legătură cu exercitarea puterilor publice, inclusiv promovarea conștientizării şi încurajarea înţelegerii riscurilor, a regulilor, garanțiilor și drepturilor de către public în legătură cu datele și, mai mult, pentru a promova conștientizarea proprietarilor acestor date și a celor responsabili pentru date cu privire la obligațiile pe care le au în conformitate cu Regulamentele (art. 57, par. 1, lit. b) și d) din Regulament).
TIPURILE DE DATE PROCESATE ȘI SCOPUL PROCESĂRII
Date despre navigare În timpul operării normale, sistemele computerului și procedurile software-ului utilizate pentru a opera acest website obțin anumite date cu caracter personal, a căror transmisiune este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe internet.
Această categorie de date include adresele IP sau numele domeniilor computerelor utilizate de către utilizatorii care se conectează pe site, URI (Uniform Resource Identifier) al resurselor solicitate, ora solicitării, metoda utilizată pentru a transmite cererea către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului de la server (reușită, eroare etc.) și alți parametri legați de sistemul de operare și mediul computerului.
Aceste date, necesare pentru utilizarea serviciului web, sunt procesate și în următoarele scopuri:
obținerea informațiilor statistice despre utilizarea serviciilor (cele mai vizitate pagini, numărul de vizitatori pe oră sau zi, zonele geografice din care provin etc.);
verificarea funcționării corecte a serviciilor oferite.
Datele despre navigare nu sunt stocate mai mult de șapte zile (cu excepția cazului în care sunt necesare pentru autoritățile juridice pentru a proba infracțiuni).
Date comunicate de către utilizator
Trimiterea opțională, explicită și voluntară a mesajelor către adresele Autorității pentru protecția datelor, mesajele private trimise de utilizatori către profiluri/ pagini ale instituțiilor de pe rețele sociale (acolo unde este oferită această posibilitate), precum și completarea și trimiterea formularelor prezente pe site-urile Autorității necesită obținerea datelor de contact ale expeditorului, necesare pentru a răspunde, precum și a datelor cu caracter personal incluse în comunicări.
Informațiile specifice vor fi publicate pe paginile pregătite pentru furnizarea anumitor servicii. Module cookie și alte sisteme de urmărire Nu sunt utilizate module cookie sau alte metode pentru realizarea profilului utilizatorului. În schimb, modulele cookie de sesiune (nepersistente) sunt utilizate strict în limita navigării sigure și eficiente pe site. Stocarea modulelor cookie de sesiune pe dispozitive sau în browsere se realizează sub controlul utilizatorului, în timp ce pe servere, la finalul sesiunilor HTTP, informațiile despre modulele cookie rămân înregistrate în jurnalele serviciului, cu o perioadă de păstrare ce nu depășește șapte zile, la fel ca în cazul altor date despre navigare.
DESTINATARII DATELOR
Destinatarii datelor colectate la vizitarea site-ului sunt următorii, desemnați de Autoritatea pentru protecția datelor, în conformitate cu art. 28 din Regulament, ca procesatori de date.
Date cu caracter personal colectate sunt, de asemenea, procesate de angajații Autorității pentru protecția datelor, care acționează pe baza instrucțiunilor specifice furnizate în scopurile și pentru metodele procesării în sine. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE DE DATE Persoanele vizate de date au dreptul de a obține, în cazurile indicate, acces la datele cu caracter personal și de a corecta, anula sau limita procesarea, precum și de a se opune procesării (art. 15 și următoarele din Regulament). Solicitarea către Autoritate se realizează prin contactarea managerului pentru protecția datelor al Autorității pentru protecția datelor (Autoritatea pentru protecția datelor - Managerul pentru protecția datelor, Corso di Porta Vigentina, 35, Bucuresti, 20122, Romania DREPTUL LA RECLAMAȚII
Persoanele vizate de date care consideră că procesarea datelor cu caracter personal care se referă la ele prin intermediul acestui site încalcă prevederile Regulamentului au dreptul de a formula o reclamație către Girant, după cum este prevăzut de Regulament, sau către curțile competente (Art. 79 din Regulament).